En politik för ökat välstånd

På lång sikt är tillväxten avgörande för Sveriges välstånd, och den ekonomiska politiken måste utformas med det som utgångspunkt. Det gäller allt från regelverk till skatter och offentliga finanser.

Svenskt Näringslivs mål är att Sverige ska återta sin position som ett av världens rikaste länder, mätt i BNP per capita. För att nå dit krävs att vi kontinuerligt analyserar ekonomins långsiktiga utveckling och tillväxtförutsättningar, och har detta som utgångspunkt när vi utformar den ekonomiska politiken.