Patent och andra immaterialrättigheter

Immateriella rättigheter blir allt viktigare för företag, i takt med teknikutveckling och globalisering. De står för en allt större del av värdet i samhällsekonomin och utgör en strategiskt viktig tillgång för företag.

Att ha robust skydd för patent, varumärken, design, upphovsrätt m.m. är en nyckelfaktor för investeringar och innovation. Nya utmaningar uppstår ständigt, och de lagar och regler som omgärdar immaterialrätten måste bevakas för att säkra rättighetshavares intressen. Intrång behöver kunna stävjas och beivras, men innovationer behöver också kunna spridas. Arbetet med att immaterialrättsliga frågor sker på såväl svensk som europeisk och internationell nivå.