Tokiga krav vid offentlig upphandling

GODA AFFÄRER Företagens intresse av att delta i offentlig upphandling minskar. En anledning är de "tokiga krav" som ställs på leverantörer från olika offentliga aktörer. Skicka dina erfarenheter av "knaskrav" till oss, så presenterar vi dem för företrädare för offentlig sektor.

Bild på dokument som signeras samt bild på Ellen Hausel Heldahl

Märkliga krav förekommer vid offentlig upphandling. Jurist Ellen Hausel Heldahl uppmanar dig som har erfarenhet att mejla till Svenskt Näringsliv.

Den offentliga marknaden i Sverige, som omsätter stora summor varje år, omfattas i de flesta fallen av upphandlingsreglerna. Det innebär att de offentliga inköpen skapar möjligheter för företag att på lika villkor vara med och konkurrera om affärer som, om man vinner upphandlingen, kan leda till att man som företag kan växa, utvecklas och anställa fler medarbetare.

Företagens intresse av att delta i offentlig upphandling har minskat under ett flertal år. I 43 procent av de annonserade upphandlingarna under år 2017 inkom endast ett eller två anbud och detta innan anbuden utvärderats. Det är inte ovanligt att ett eller flera anbud förkastas på grund av att de inte uppfyller alla skakrav med följden att det i många upphandlingar inte uppstår någon reell konkurrens om uppdraget.

Att tillämpa ”knaskrav” vid offentlig upphandling, bryter inte sällan mot proportionalitetsprincipen eftersom sådant kravställande resulterar i såväl konkurrensbegränsning som omotiverat utestängande av anbudsgivare. Denna problematik vill vi lyfta. Vi hoppas därför att ni som stöter på ”knaskrav” av olika slag vill dela med er av dem till oss. Tanken från vårt håll är att väcka debatt och lyfta att kravställandet i vissa sammanhang kan bli bättre. Det viktiga för oss är att samla in exempel på tokiga krav – inte att peka ut enskilda aktörer. Exempel på ”knaskrav” kan vi sedan ta med oss när vi träffar företrädare för offentlig sektor.

Beskrivet kravet. Bifoga Upphandlingsdokumentet/domen och ange var det knasiga kravet återfinns

Mejla till knaskrav@svensktnaringsliv.se eller skicka brev till:

Anna Antonsson
Svenskt Näringsliv
114 82 Stockholm