Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

RAPPORT Publicerad
Guide_Upphandling_Utskrift.pdf

Svenskt Näringsliv tar fram guider för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Guiderna riktar sig till kommunala politiker och chefer som vill skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i sin kommun.

I den här guiden tittar vi närmare på hur kommunen kan ställa mer träffsäkra krav, öka sin kostnadskontroll, underlätta för mindre företag att lägga anbud och mycket annat. På så sätt kan kommuner åstadkomma både större nytta för skattepengarna och ett bättre företagsklimat.

Författare