Effektivare offentlig upphandling

Varje år upphandlar svenska myndigheter varor, tjänster och byggentreprenader för närmare 700 miljarder kronor. Det är viktigt att dessa inköp genomförs på ett sätt som främjar konkurrens. Rätt genomförd leder offentlig upphandling till högre kvalitet och lägre kostnader för det allmänna och för konsumenterna.

En effektiv konkurrens främjar en rationell produktion samt resursfördelning, bidrar till att öppna marknader och gynnar etablering av nya företag och utveckling av nya produkter.