Bankregleringen och företagens kreditmöjligheter

RAPPORT Publicerad
2285161_SNL_Rapport_Bankfinansiering_WEBB.pdf

De senaste 10 åren har allt mer av bankernas företagsutlåning styrts mot fastighetsbolag. Andra typer av investeringar har däremot blivit svårare att finansiera via banklån. Till exempel uppger nästan var femte industriföretag att tillgången till lån och krediter utgör ett stort tillväxthinder.

I denna rapport har Svenskt Näringsliv studerat boksluten för samtliga aktiva svenska aktiebolag. Resultaten visar att medan banklånen per anställd ökat med över 4 miljoner kronor i fastighetsbolagen har de minskat eller legat stilla i övriga branscher. Dessutom har ränteutvecklingen varit betydligt mer förmånlig för fastighetsbolagen än för övriga företag.

En av orsakerna till utvecklingen är att regelverket för bankernas utlåning förändrats kraftigt under perioden. Bankerna behöver reservera betydligt mer eget kapital för sin utlåning jämfört med hur det såg ut under 00-talet. Men i de fall låntagarna kan erbjuda säkerheter i form av fastigheter behöver bankerna inte reservera lika mycket kapital.

Svårigheterna för traditionella industriföretag att finansiera sina investeringar måste tas på allvar. Situationen riskerar också att förvärras nu när både en ny bankskatt ska införas och en ytterligare skärpning av kapitaltäckningskraven är på väg.

Författare