Sverige behöver fler företagare

Ett dynamiskt näringsliv, med både små innovativa företag och globalt verksamma storföretag, utgör grunden för vårt välstånd. Därför är det viktigt att ha ett konkurrenskraftigt företagsklimat som vårdar de befintliga företagens förutsättningar och skapar möjligheter för att så många som möjligt ska kunna starta nya företag.

Fredrik Nilsson, vd på Delikatessen i Malmö, står i köttdisken.
Foto: Ulrika Vendelbo

Det finns flera tecken på att det svenska företagsklimatet behöver stärkas. Andelen företagare i befolkningen ligger under genomsnittet i EU-15. Sett till nyföretagandet ligger Sverige på en genomsnittlig europeisk nivå, men klart efter länder som Kanada och USA. Även när det gäller förekomsten av snabbväxande företag ligger Sverige efter de främsta länderna. Vidare har Sverige, i likhet med flera andra europeiska länder, problem att generera nya stora företag. En viktig orsak är att många företag väljer att expandera sin verksamhet utomlands snarare än i Sverige.