NSD-Regionverksamhet

Basen i NSD:s verksamhet är verksamheten i de sex regionerna: Södra, Västra, Östra, Stockholm, Bergslagen och Norra.

Varje region leds av en ordförande med stöd av en arbetsgrupp. Regionen anordnar möten om säkerhetsfrågor, vanligtvis både under hösten och våren. Samarbete sker med Svenskt Näringslivs regionkontor.Södra regionen
Västra regionen
Östra regionen
Stockholmsregionen
Bergslagsregionen
Norra regionen

 

Södra regionen

ordförande

Stefan Greén
stefan.green@tetrapak.com

Svenskt Näringslivs regionkontor i Malmö

Carina Centrén
carina.centren@svensktnaringsliv.se

Västra regionen

Kontakt

Kristian Ryberg
kristian.ryberg@svensktnaringsliv.se

Ordförande

Åke Söderberg
Göteborgs stad
ake.soderberg@stadshuset.goteborg.se

Svenskt Näringslivs regionkontor

Kontaktperson vakant

Östra regionen

Ordförande

Benny Krönfeldt
benny.kronfeldt@saabgroup.com

Svenskt Näringslivs regionkontor i Linköping

Sofia Sjöström
sofia.sjostrom@svensktnaringsliv.se

Stockholmsregionen

Ordförande

Peter Lilius
peter.lilius@apoteket.se

Svenskt Näringsliv

Olof Erixon
olof.erixon@svensktnaringsliv.se

Bergslagsregionen

Ordförande

Kimmo Ollila
kimmo.ollila@ica.se

Svenskt Näringslivs regionkontor i Örebro

Karl Hulterström
karl.hulterström@svensktnaringsliv.se

Norra regionen

Ordförande

Peter Määttä
peter.maatta@combitech.se

Svenskt Näringslivs regionkontor i Luleå

Hans Andersson
hans.andersson@svensktnaringsliv.se