Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Krishantering handlar om hur företag förhåller sig till det oväntade. Det gäller att ha ett risktänkande och försöka förebygga eventuella kriser, dessutom skadebegränsa det man inte kan förebygga.

nsd loggan
Näringslivets Säkerhetsdelegation – Nätverket för lönsam riskhantering, NSD, är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte för säkerhetsfrågor. Detta för att bidra till bättre säkerhets- och riskmedvetande i företagen och hos allmänheten.

  • Erfarenhetsutbyte
  • Avancerade och heltäckande kunskaper
  • Omvärldsbevakning
  • Kontakter med aktörer inom säkerhet
  • Att påverka opinionen