Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

NYHET Publicerad

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.

Johan Lidefelt

Johan Lidefelt

Svenskt Näringsliv har räknat ut att inkomstspridningen, mätt som Gini-koefficienten (se nedan), bara ökar med en tusendel när värnskatten avskaffas.

– Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter värnskattens avskaffande. Rangordningen av länder påverkas inte heller av den slopade värnskatten, säger skatteexpert Johan Lidefelt.

Johan Lidefelt noterar att det har uppstått en debatt om att regeringen inte redovisar Gini-koefficienten som i tidigare års budgetar.

Han menar att det viktigaste en regering kan göra för att höja människors levnadsstandard, är att bidra till att människor får en lön från ett riktigt jobb istället för bidragsförsörjning.

– Om fler kommer i jobb minskar också inkomstspridningen. Hade regeringen redovisat Gini-koefficienten hade den kanske visat att regeringens politik för fler jobb inte fungerar tillräckligt bra och att den därmed också bidrar till en ökad inkomstspridning. Den ökande arbetslösheten driver nämligen upp inkomstskillnaderna, säger Johan Lidefelt.

 

Ladda ner