Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.

Johan Lidefelt

Johan Lidefelt

Diskussionen om värnskatten handlar ofta om vilka skatteeffekter värnskatten orsakar, vilket visserligen är relevant, men inte det viktigaste. När människor arbetar utför de en tjänst som någon annan i samhället behöver och är villig att betala för. Alla de tjänster som aldrig blir utförda utgör förluster, eller kostnader, för samhället.

Detta är den viktigaste aspekten av värnskatten. Genom att mäta de förlorade arbetstimmarna kan vi få en kvantitativ uppfattning om dessa samhällsekonomiska kostnader.

De samhällsekonomiska effekterna av regeringsförslag beräknas av Finansdepartementet. I budgetpropositionen för 2020 (sid. 37) ger regeringen sin bedömning av hur värnskatten påverkar antalet arbetade timmar i ekonomin. Då arbete blir mindre lönsamt på grund av värnskatten minskar antalet arbetade timmar bland de som betalar skatten.

Enligt regeringen minskar antalet arbetade timmar med motsvarande 7000 årsarbetskrafter. Effekten kommer av att människor som redan arbetar väljer att inte arbeta extra eller att arbeta färre timmar. När många människor väljer arbeta mindre på marginalen och inte lika hårt som de annars skulle ha gjort uppstår samhällseffekter. De 7000 årsarbetskrafterna kommer av att dessa färre arbetade timmar summeras och räknas om till heltidstjänster på helår.

Utöver detta minskar timlönerna när människors prestationer avtar då det lönar sig sämre att anstränga och prestera bättre. Denna effekt har dock inte regeringen inkluderat i sin beräkning (som därmed underskattar de verkliga effekterna).

Med siffran 7000 som utgångspunkt kan vi uppskatta hur mycket arbete Sverige har förlorat på grund av värnskatten. Vi antar att gruppen som betalar värnskatt arbetar 40 timmar per vecka i snitt under 45 veckor. Det innebär att gruppen i genomsnitt arbetar 1800 timmar per person och år. 7000 årsarbeten multiplicerat med 1800 timmar ger totalt 12,6 miljoner färre arbetade timmar varje år. Värnskatten har funnits sedan 1995, dvs under 25 år. 12,6 miljoner timmar per år under 25 års tid summerar till 315 miljoner förlorade arbetstimmar. Befolkningen var mindre för 25 år sedan varför vi justerar ned totalsiffran med 10 procent.

Resultatet är att Sverige har förlorat över 280 miljoner arbetade timmar på grund av värnskatten.