Minska skatt på arbete

Sverige behöver forma beskattningen av arbete så att den stärker incitamenten till arbete.

Svenska sedlar
Foto: Christine Olsson/Scanpix

Lägre marginalskatter och höjda brytpunkter är viktiga åtgärder för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt i kampen om globala talanger. Genom utvecklat jobbskatteavdrag och sänkt arbetsgivaravgift kan incitamenten stärkas till arbete, inte minst i lägre inkomstskikt.

Kvalificerad arbetskraft, som också är den mest lättrörliga, har ofta nyckelroller för strategiska funktioner i företag. Ska Sverige ha möjlighet att bli den kunskapsekonomi alla önskar måste beskattningen av kompetens mildras.

För företagens del innebär höga skatter problem att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Höga marginalskatter från relativt låga inkomstnivåer försämrar också utbildningspremien och försvagar incitament till ansvarstagande, karriärambitioner och entreprenörskap.

Jämfört med omvärlden är marginalskatten i Sverige, inklusive den så kallade värnskatten och försämrat jobbskatteavdrag, 60 procent vilket är högst i världen. Marginalskatten inklusive arbetsgivaravgift uppgår till 70 procent.

Den högsta marginalskatten behöver anpassas nedåt mot den nivå som gäller i våra närmaste konkurrentländer. Läs mer om ett reformförslag här. Sammantaget behövs över hela inkomstskalan lägre marginalskatter på arbete.