Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri
Foto: SÖREN ANDERSSON

Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri

NSD mediapris 2018 till Lotta Engzell Larsson

NYHET Publicerad

PRIS Näringslivets Skattedelegations (NSD) mediapris 2018 gick till Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Mediapriset är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.

Priset delades ut på NSD:s jubileumsseminarium med anledning av att det är 100 år sedan NSD startades.

Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation och läste upp juryns motivering.

”Lotta Engzell Larsson skriver ofta och väl initierat om skatteområdet. Hennes texter behandlar alla typer av skattefrågor och tar ibland sin utgångspunkt från annat håll, såsom ägande, för att belysa skatteaspekter från nya infallsvinklar. Dessutom skriver Engzell Larsson gärna om de skattefrågor som står överst på den politiska dagordningen, vilket gör att hennes texter har hög relevans för skattedebatten per se och för den politiska debatten i stort. Sannolikt har hennes texter påverkat utfallet av flera förslag till ett för landet och näringslivet fördelaktigt resultat”.

Lotta Engzell Larsson tog tillfället i akt och tackade för priset och varnade för alla tankar på att höja kapitalskatterna.

– Förslag om höjd kapitalskatt motiveras med ökande ojämlikhet men ojämlikhet vi ser  bygger dels på skillnader mellan de som jobbar och de som inte jobbar. Dels på ökade vinster i företagen som beror på högkonjunkturen, men vi kan ju inte höja skatten för att vi har högkonjunktur.