Ökat elbehov kräver stora investeringar

NYHET Publicerad

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Vd Jan-Olof Jacke konstaterar att svenska företag har klimatfrågan högt upp på agendan.

Den årliga elanvändningen väntas öka från dagens 126 till 200 terawattimmar år 2045. Det är en ökning med 60 procent, enligt en beräkning från Svenskt Näringsliv.

Ökningen motsvarar elproduktionen från 14 400 av dagens genomsnittliga vindkraftverk, jämfört med dagens cirka 3 500 eller elva reaktorer med samma effekt som Ringhals 1.

Det ökade elbehovet är lika stort som den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland.

Till SVT säger vd Jan-Olof Jacke att det krävs stora investeringar i elproduktion och elnät för att klara utmaningen.

– Får vi inte fram det klarar vi inte den klimatomställning som vi måste göra för att nå utsläppsmålen till 2045 och framåt.

En liknande undersökning från 2014 visade på ett behov runt 140 TWh. På bara sex år har prognosen skruvats upp med över 40 procent, konstaterar Svenskt Näringsliv.

I ett nystartat projekt, Kraftsamling Elförsörjning, analyserar arbetsgivarna vad som krävs för att elsystemet ska bli mer konkurrenskraftigt i framtiden. En första presentation sker den 25 oktober.

Seminariet livesänds.

 

Ladda ner