EU:s miljöarbete

Fokus ligger alltmer på EU:s miljöpolitik, och svenska miljöregler bygger i allt högre utsträckning på EU-regler.

Vi anser att harmoniserade regler på miljöområdet är av stor betydelse för det svenska näringslivet som verkar på den internationella marknaden.

Harmoniserade miljöregler är till nytta både för företagens möjligheter att vara effektiva i sin produktion och konkurrenskraftiga samt för miljön. Miljön i vårt land är beroende av det som händer i vår omvärld då utsläpp till vatten och luft inte känner av landsgränser liksom handeln.