Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

Många företag vittnar om svårigheten att hitta rätt kompetens, trots att många söker jobb. Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb skulle kunna fungera betydligt bättre. Idag får många företag tacka nej till ordrar för att de inte hittar personal, vilket drabbar den svenska ekonomin.

En ung praktikant diskuterar med en äldre kollega i verkstadsmiljö.
Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

Många företag vittnar om svårigheten att hitta rätt kompetens, trots att många söker jobb. Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb skulle kunna fungera betydligt bättre. Idag får många företag tacka nej till ordrar för att de inte hittar personal, vilket alltså drabbar den svenska ekonomin.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för matchningen i Sverige. Arbetsförmedlingen tappar marknadsandelar, allt färre företag använder Arbetsförmedlingen för att hitta nya medarbetare och nöjdheten med Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal är också den lägsta jämfört med övriga rekryteringskanaler.

Andra aktörer, däribland parternas egna aktörer TSL och TRR, är mer effektiva när det gäller att bistå arbetssökande på vägen till nytt jobb.

För att förbättra matchningen vill Svenskt Näringsliv att andra aktörer ska ges möjlighet att på lika villkor konkurrera med Arbetsförmedlingen. Det förutsätter att man skiljer ut Arbetsförmedlingens egen verksamhet från upphandling av andra aktörer och myndighetsutövning. Följ sedan upp resultaten för de olika aktörerna, ge ersättning efter resultat och gör resultaten offentliga så att det blir möjligt för den enskilde att själv välja sin ”utförare” inom ramen för lagen om valfrihet inom Arbetsförmedlingen.