Lönerapportering & lönestatistik

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete.

Näringslivets lönestatistik
 

LOGGA IN

Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning kontaktas via brev med information om inloggningsrutiner. Om du fått ett sådant brev kan du logga in genom att klicka på knappen ovan. Du kan även logga in via ett personligt användarkonto som skapats av användaradministratören på ditt företaget. Se vidare under avsnittet "Fördjupning" nedan.

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete.

Lönestatistiken tas fram i ett system, Näringslivets lönestatistik, där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker. Nytt från år 2017 är att medlemsföretag kan ta del av rapporter på sajten (adress i webbrowser: lonestatistik.svensktnaringsliv.se). Se vidare under avsnittet "Fördjupning" nedan.

Angående GDPR. För de behandlingar som sker inom Svenskt Näringslivs verksamhet är Svenskt Näringsliv personuppgiftsansvarig. När personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Dvs inget personuppgiftsbiträdesavtal behöver upprättas. Läs mer under "Fördjupning" nedan.

Svenskt Näringsliv samarbetar med Statistiska Centralbyrån (SCB) som har ansvar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Samarbetet innebär att medlemsföretag inte behöver rapportera lönestatistik både till SCB och till Svenskt Näringsliv. Detta minimerar företagens arbete.