Företagsnära lönebildning

Allt fler företagare ser att lönen motiverar medarbetare och har betydelse för verksamhetens framgång. Här kan du få inspiration att komma i gång.

Två kvinnor som diskuterar
Foto: OLA TORKELSSON / SCANPIX

På denna sida hittar du artiklar och nyheter om hur du som arbetsgivare kan jobba med att utveckla företagets lönebildning.

www.jobbamedlonen.se finns ett gratis webverktyg som hjälper dig att utveckla en egen lönepolicy för företaget. Här kan du jobba fram ett eget material samtidigt som du får råd, tips och vägledning om hur arbetet med lönen kan utvecklas i linje med företagets affärsidé och de kompetensbehov ni har.”

”Om du har frågor som rör de kollektivavtal som gäller i företaget kan du vända dig till ditt arbetsgivarförbund.