Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv.
Foto: LO, TT, Sören Andersson

Parterna överens om avsiktsförklaring

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.

– Vi har nu enats om en avsiktsförklaring för fortsatta förhandlingar. Parterna har olika syn på hur regelverket som styr arbetsmarknaden bör förändras men står gemensamt bakom principen att parterna ska ta ansvar för att komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Inte politikerna, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i pressmeddelandet.

Det var på hösten 2017 som samtalen om hur arbetsmarknaden ska förändras inleddes. Enligt pressemeddelandet är syftet att öka arbetsgivarnas vilja och förmåga att anställa, samtidigt som anställdas trygghet och möjlighet till kompetensutveckling stärks och stödet vid omställning blir än mer effektivt. Avsiktsförklaringen innebär att parterna har enats om förutsättningarna för de fortsatta förhandlingarna. Inga enskilda frågor är slutförhandlade.

Enligt Januariavtalet ska Lagen om anställningsskydd, Las, genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. En utredning har tillsatts och förändringarna i Las ska genomföras 2021 om inte parterna kommer överens innan dess.

– Förhandlingarna är komplicerade men konstruktiva och innebär ett helhetsgrepp kring de faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet för företagen och trygghet för de anställda. En helhetssyn är nödvändig för att finna långsiktigt hållbara lösningar, som är bra för de anställda, för företagen och för samhället i stort, säger Martin Linder, PTK:s ordförande.

Enligt dagens pressmeddelande föreslås i avsiktsförklaringen bland annat att allmän visstid ska ersättas, att kompetensutveckling under anställning ska stärkas, samt en bättre och tryggare a-kassa som parterna ansvarar för. Vidare föreslås större flexibilitet för arbetsgivaren vid uppsägningar, men uppsägningar ska fortsatt ske sakligt och rättssäkert. Dessa punkter kommer att ligga till grund för förhandlingarna som kommer att återupptas den 1 augusti 2020.

– Vi ser fram mot de fortsatta förhandlingarna efter sommaren med syftet att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Förhandlingarna gör nu uppehåll under avtalsrörelsen och ska återupptas 1 augusti 2020.

 

Ladda ner