Nio företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

RAPPORT Publicerad
LAS__nio_foretagarberattelser_webb.pdf

I skriften LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande berättar nio företagare om sin syn på hur Lagen om anställningsskydd påverkar deras möjligheter att bedriva sin verksamhet och växa med fler anställda. Det är några av många exempel på hur LAS ställer till problem för företag och även utgör ett hinder för medarbetare som vill eller behöver byta jobb.

Konsekvenserna av en stelbent och omodern lagstiftning tar sig bland annat uttryck i svårigheter att växa med fler medarbetare, klara generationsväxlingar och möta ett allt starkare omvandlingstryck. Kostnaderna för en felrekrytering kan ofta bli stora. Det hämmar tillväxten. För ett litet företag kan det i värsta fall leda till att verksamheten läggs ner.

Regelverken som omgärdar arbetsmarknaden behöver utvecklas i takt med att närings- och arbetslivet förändras och kraven på väl fungerande omställning blir allt högre. Att kunna erbjuda trygghet och flexibilitet för medarbetarna och samtidigt kunna anpassa verksamheten till en stark internationell konkurrens är en nyckel till framgång. LAS behöver göras om i grunden. Sverige behöver ett modernt anställningsskydd.

Författare