Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

NYHET Publicerad

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringsliv har länge efterlyst en moderniserad arbetsrätt. Nyligen enades S, C, L och MP om att det måste ske.

Vad är problemet?
– Arbetsmarknaden är annorlunda idag än när LAS infördes för snart femtio år sedan. Fler företag möter en tuff internationell konkurrens, samtidigt som teknikutveckling och digitalisering går allt snabbare, säger vd Jan-Olof Jacke.

– Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Därför är det hög tid för genomgripande förändringar. Vi måste vässa vår förmåga att klara nya utmaningar.

Hur vill Svenskt Näringsliv att det ska fungera?
– Vi kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan.

– Samtidigt vill vi också se ökade möjligheter till fortbildning och effektivare insatser vid arbetslöshet. Verklig trygghet är att ha kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, inte att ha lång anställningstid.

De fyra partierna är överens om att en utredning ska se över bland annat turordningsreglerna. Men om parterna blir överens, så kommer regeringen att föreslå deras förslag istället för utredningens.

Hur sannolikt är det att ni och facken lyckas bli ense?
– Vår ambition är absolut att komma överens med de fackliga parterna om en reform av hela LAS, inte bara turordningsreglerna.

– Vi har länge utan framgång försökt få till förändringar genom förhandlingar. Därför är det bra att det nu finns ett tydligt politiskt tryck, säger Jan-Olof Jacke.