Företagare om LAS

Turordningsreglerna och reglerna för uppsägning av personliga skäl i lagen om anställningsskydd, LAS är en av de största anledningarna till att företag som vill och kan ändå väljer att inte anställa. Här nedan kan du läsa företagarnas egna historier.