För smalt direktiv till Las-utredning

NYHET Publicerad

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.

Jan-Olof Jacke

– Vårt mål är att nå breda överenskommelser med PTK och LO. Vi vill se en lösning som stärker både medarbetarnas trygghet och företagens flexibilitet, säger vd Jan-Olof Jacke.

– Las var ett stort ingrepp i partsmodellen och måste göras om i grunden. Att Las nu utreds är ett steg i rätt riktning, men utredningens uppdrag är i viktiga delar alltför begränsat. Exempelvis omfattas inte svårigheterna för företag att kunna säga upp på grund av personliga skäl. Dessutom innebär direktivet inte ett tillräckligt förändringstryck på parterna, säger vd Jan-Olof Jacke.

Den statliga utredningen har bland annat i uppdrag att föreslå förändringar av undantagen i turordningsreglerna. Utredningens förslag ska genomföras 2021 om inte arbetsmarknadens parter har kommit överens om andra lösningar.

– Vårt mål är att nå breda överenskommelser med PTK och LO. Vi vill se en lösning som stärker både medarbetarnas trygghet och företagens flexibilitet. Det är dags för en ny syn på trygghet och ett modernt regelverk anpassat efter dagens arbetsmarknad, säger Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringslivs har föreslagit en heltäckande modell som är arbetsgivarnas utgångspunkt för förhandlingar om omställning och trygghet med LO respektive PTK.