Reformera LAS, Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, har flera negativa effekter på arbetsmarknaden. LAS hämmar företagens möjligheter och vilja att skapa nya jobb och försämrar förutsättningarna för kompetensförsörjning och kompetensväxling. LAS leder också till att personer med begränsad utbildning eller erfarenhet får svårare att få jobb.

Ett kontrakt med en penna och ett par glasögon.
Foto: Colourbox.com

LAS kan ändras i syfte öka företagens flexibilitet samtidigt som medarbetares behov av tryggheten i arbetslivet tillgodoses. Svenskt Näringsliv föreslår en genomgripande förändring i LAS som väsentligt sänker kraven vid uppsägningar. Skydd mot oskäliga uppsägningar ges även fortsättningsvis genom de förbud mot avsked eller uppsägningar av vissa skäl som finns i annan lagstiftning, till exempel Medbestämmandelagen, Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen mm. Vid uppsägning ska uppsägningstid och avgångsvederlag istället tillämpas.

I syfte att stärka kompetensförsörjningen, rörligheten på arbetsmarknaden och individens möjligheter till kompetensutveckling föreslår Svenskt Näringsliv flera ytterligare åtgärder som är kopplade till föreslaget om förändringar i LAS. Svenskt Näringsliv vill att arbetslöshetsförsäkringen ska täcka fler och ge ett bättre skydd. Vidare kan omställningsstödet till uppsagda medarbetare stärkas och förutsättningarna för kompetensutveckling förbättras.