Kvotering motverkar jämställdhet

Jämställdhet handlar om att ha lika rättigheter och om att bli bemött, bedömd och sedd som en person – inte som del av ett kollektiv. Kvotering innebär raka motsatsen. Särbehandling och olika spelregler för kvinnor och män har aldrig skapat rättvisa, tvärtom.

Petra Hedengran

För Svenskt Näringslivs medlemsföretag är det självklart att sammansättningen i styrelsen inte ska vara en politisk fråga. Det är företagets ägare som förväntas ta ansvar för företagets utveckling och då är det rimligt att det är ägarna som bestämmer styrelsens sammansättning utifrån lämplighet, kompetens och erfarenheter – inte kön. Att staten skulle ha beslutanderätt om styrelseposterna är en främmande tanke för varje företagare.