Skolkommission

Håkan Buskhe, koncernchef Saab (ordförande), Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer 2017–2018, Christer Fuglesang, professor i rymdfart, KTH, Anna Wikland, Sverigechef Google, Magnus Larsson, företagare och entreprenör, Helena Stjernholm, vd Industrivärden.

Kommission: Så ska framtidens gymnasieskola se ut

NYHET Publicerad

UTBILDNING Gymnasiekommissionen har presenterat sina slutsatser. Siktet är inställt på 2030. Fram tills dess ska svenska gymnasieelever ha höjt kunskapsnivån. Det ska ske genom att lärarrollen renodlas och digitaliseras, fler statliga kvalitetskontroller, att betygsystemet görs om och satsningar på yrkesprogram.

Vi presenterar i dag våra slutsatser i skriften ”Gymnasiekommissionen – så utformar vi framtidens gymnasieskola”. Perspektivet är decennielångt – hur bör gymnasieskolan se ut år 2030? Men det är klart – ska vi se en tydlig förändring då så måste arbetet påbörjas nu.

Vårt ingångsvärde har varit vad som krävs av gymnasieskolan för att Sverige ska kunna upprätthålla och stärka sin konkurrenskraft och därmed säkra vår framtida välfärd, skriver företrädare för näringsliv och akademi på DN Debatt.

Enligt kommissionen måste tre huvudmål uppnås för att det ska möjliggöras.

Vi måste bättre rusta våra elever kunskapsmässigt. Riktvärdet bör vara att Sverige ska ligga topp tre i OECD:s kunskapsmätningar för gymnasiet. Kunskapsförmedlingen måste hålla samma höga nivå i hela landet. De gymnasiala yrkesutbildningarna måste bli riktigt attraktiva för att locka en större andel ur varje årskull. Detta för att studiefördelningen bättre ska motsvara arbetsmarknadens behov, skriver debattörerna.

Läs mer på DN Debatt