Hur kan alla yrkeslärare bli behöriga?

RAPPORT Publicerad
Yrkeslarare_webb.pdf

På senare år har yrkesutbildningen i Sverige fått ett allt större fokus i debatten. Inte minst genom yrkeshögskolans framgångar och genom satsningar på yrkesvux samt genom branschernas egna satsningar på collegemodeller, branschvalidering och branschskolor. I takt med att efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning ökar så ökar också behovet av yrkeslärare. I den svenska yrkesutbildningen har yrkesläraren en central och betydelsefull roll, både som pedagog och som kontakt gentemot branschen. Deras förmåga att föra vidare sina yrkeskunskaper och erfarenheter har stor betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.
 

I en den här rapporten belyser Svenskt Näringsliv ett antal kritiska framgångsfaktorer för att få fler behöriga yrkeslärare. Syftet med rapporten är att bidra till konstruktiva samtal och lösningar på en ökad tillgång och kvalitet i svensk yrkesutbildning.