Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT Publicerad
Gymnasierapporten_2019_WEB.pdf

Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden och göra dem anställningsbara och utvecklingsbara. Ge dem den kunskap och kompetens de behöver för att skaffa sig sitt första jobb eller komma in på den utbildning de vill. Men också lägga grunden för ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Eleverna i gymnasieskolan, både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen, behöver nå längre än vad de gör idag. Förändringar både i det svenska samhället och i vår omvärld ställer ständigt nya krav inom arbetslivet. Det ställer i sin tur krav på att vi har individer med rätt utbildning och kompetens att möta, och dra nytta av förändringarna. Människor som ser möjligheter. Svenska företags konkurrenskraft och förmåga att utvecklas och växa är avgörande för vårt välstånd.

I den här rapporten redovisar vi statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den. Varför de väljer som de gör, hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen. Eleverna i gymnasieskolan har olika syften och mål med sin gymnasieutbildning. Och de olika programmen syftar till att utbilda till olika yrken och utbildningar. Därför är det viktigt att programmen tillåts vara olika.

Författare