Gymnasiekommissionen - Så utformar vi framtidens gymnasieskola

RAPPORT Publicerad
Gymnasiekommisionen_rapport_2_.pdf

Denna rapport lyfter fram mål och förslag för hur Sveriges gymnasieskola bör utvecklas och se ut år 2030.

Den konstaterar att Sverige som land står inför stora utmaningar, främst kopplade till digitalisering, robotisering, urbanisering och åldrande befolkning tillsammans med migration och klimatomställning, samtidigt som svenska elevers studieresultat sjunker och de gymnasiala programmen tappar i relevans.

Detta riskerar att på sikt urholka Sveriges konkurrenskraft i den globala ekonomin. Rapporten definierar tre mål och tio förslag som syftar till att förbättra gymnasieskolan och bättre förbereda elever, lärare, rektorer och skoladministration för framtiden.

De tre huvudmålen som ska uppnås till 2030 är:  

1. Sverige ska vara bland de tre främsta länderna i OECD:s mätningar av gymnasieelevernas kunskapsnivåer.

2. Kunskapsförmedlingen i gymnasieskolan ska hålla samma kvalitet över hela landet.

3. Andelen gymnasieelever som läser gymnasiala yrkesutbildningar ska öka jämfört med dagens 36 procent så att fördelningen bättre återspeglar arbetsmarknadensbehov.