Granska för att förbättra - En analys av Statens Skolinspektion

RAPPORT Publicerad
Rapport_Granska_for_att_forbattra_webb.pdf

Skolinspektionen har varit igång i sin nuvarande organisationsform i cirka 10 år. Svenskt Näringsliv har därför beslutat att göra en kartläggning av och rapport om Skolinspektionen och dess verksamhet. Rapporten utgår från redan gjorda utredningar, rapporter och annan tillgänglig information tillsammans med en jämförande omvärldsanalys av motsvarande system i Norge, Danmark, Finland, England och Nederländerna.
Syftet är att utifrån kartläggningen analysera och dra slutsatser inom vilka områden och processer som Skolinspektionen bör utvecklas och förändras för att svensk skola ska nå en högre måluppfyllelse.


I korthet innehåller kartläggningen och rapporten en översikt över:
• Skolinspektionens historia och nuläge.
• Externa rapporter och andra slutsatser som dragits av myndighetens arbete.
• Skolinspektionen i andra länder (fem utvalda).
• Slutsatser och rekommendationer.

Författare