Kvalitet i grund- och gymnasieskola

Syftet med utbildning är att eleverna ska bli konkurrenskraftiga individer. De ska kunna försörja sig som medarbetare eller egna företagare. Därför har kvaliteten i grund- och gymnasieskolan avgörande betydelse.

Färgglatt alfabet målat på en vägg.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Svenskt Näringsliv anser att det ska gå att jämföra olika utbildningars kvalitet. Bland annat måste utbildningarna redovisa resultat på nationella prov, betyg och om utbildningen leder till jobb eller inte.

Matchningen mellan utbildning och företag fungerar också bristfälligt. Företag har ofta svårt att hitta den kompetens de söker samtidigt som en för stor andel av eleverna inte når målen i grund- och gymnasieskola. Ökad kvalitet i skolan är därför avgörande för svenska företags framtida kompetensförsörjning.