"Sverige behöver en politik för nya jobb i fler och växande företag"

NYHET Publicerad

EKONOMI "Den stora klyftan i Sverige finns mellan de som har jobb och de som inte har. För att minska den behövs en politik som leder till nya jobb i fler och växande företag." Det säger chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens syn på det ekonomiska läget.

Bettina Kashefi
Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Utvidgad ledighet genom familjevecka och en ny version av friåret minskar antalet arbetade timmar och drar ner tillväxten ytterligare. Det är åtgärder som vi inte kan kosta på oss, säger chefekonom Bettina Kashefi.

Trots flera år av högkonjunktur är utanförskapet fortfarande stort. Bettina Kashefi varnar för att de som inte kommit in på arbetsmarknaden under brinnande högkonjunktur riskerar ett permanent utanförskap när tillväxten nu avtar.

Hon betonar att det ökar behovet av åtgärder som gör det lättare att anställa och att få ett jobb.

– Det är välkommet att värnskatten äntligen avskaffas. I regeringens egen promemoria konstateras att det inte kostar staten något att avskaffa denna tillväxthämmande skatt.

Att vi står inför en nedgång i ekonomin gör att finanspolitiken bör vara neutral och försiktig. Ökade utgifter, finansierade med högre skatter, skulle minska förtroendet för svensk ekonomi och därmed hota många jobb. Det kan dessutom förvärra en konjunkturnedgång, kommenterar Svenskt Näringslivs chefekonom.

– Utvidgad ledighet genom familjevecka och en ny version av friåret genom en så kallad utvecklingsledighet minskar antalet arbetade timmar och drar ner tillväxten ytterligare. De är exempel på åtgärder som vi inte kan kosta på oss.

– Sveriges statsfinanser är goda. Vi har byggt upp en trovärdighet genom det finanspolitiska ramverk som nyligen justerats gör att ge mer svängrum. För att bevara trovärdigheten är det helt uteslutet att direkt börja rucka på de nya reglerna, tillägger hon.