medlemsföretagare

Hoppfulla medlemsföretag trots dystra konjunktursignaler 

NYHET Publicerad

FÖRETAGARPANELEN Medlemsföretagen ser positivt på det kommande halvåret. Regelbördan är fortfarande ett rött skynke för sex av tio företag, visar en färsk enkät.

Halldin Torbjörn

Torbjörn Halldin, enhetschef för makroanalys.

Foto: Ernst Henry Photography

Fyra gånger per år svarar medlemsföretagen på frågor om sin verksamhet i en enkätundersökning, den så kallade ”företagarpanelen”.

Trots profetior om en sämre konjunktur, så verkar det finnas en viss optimism bland tillverkande företag. På frågan hur de bedömer framtiden, så räknar nästan varannan företagare, 46 procent, att produktionen är högre om sex månader än vad den är idag. Nästan nio av tio bedömer att investeringsviljan är oförändrad eller högre vid samma tidpunkt. Lika många räknar med ett oförändrat antal anställda eller fler.

Svaren bland handels- och tjänsteföretagen blottlägger en likande inställning. 43 procent kalkylerar med högre försäljningsvolym det kommande halvåret. 85 procent spår att investeringarna ligger kvar på samma nivå eller ökar, 87 procent tror att antalet medarbetare är oförändrat eller ökar de närmaste sex månaderna. 

Regelbördan är fortfarande föremål för irritation. Sex av tio företagare upplever att hanteringen av lagar och regler, i tid och pengar, är ett ganska eller mycket tungt ok att bära. I toppen på värstalistan härskar arbetsrätten, som till exempel reglerar anställning och uppsägning, arbetsmiljölagar, skatte- och momsregler och branschspecifika regler som till exempel personliggare och serveringstillstånd. 

Torbjörn Halldin, enhetschef för makroanalys, konstaterar att optimismen inför framtiden till en del är naggad i kanten hos företagen.

– Enkäten styrker uppfattningen att vi är i början av en nedgångsfas. Men det är fortfarande högkonjunktur några kvartal till.

Hälften har max nio medarbetare

64 procent av företagen i enkäten återfinns i tätorter och 36 procent i glesbygd. Knappt hälften, 48 procent, är småföretagare och har max nio medarbetare. 36 procent har 10-49 anställda, 13 procent har 50-249 och tre procent av de svarande har fler än 250 medarbetare.

 

Ladda ner