Det ekonomiska läget- november 2018

RAPPORT Publicerad
181113_Konjunkturrapport.pdf

Rapporten är Svenskt Näringslivs konjunkturprognos från november 2018. Den globala tillväxten saktar in som en följd av osäkerhet kring Brexit och ökade handelshinder.
I Sverige förväntas långsamma räntehöjningar och ett kraftigt fall i bostadsinvesteringar göra att tillväxten blir långsammare åren framöver. Huvudscenariot är dock en normal konjunkturavmattning och tillväxten förväntas bli 1,8 % 2019 och 1,7 % 2020.

Författare