Det ekonomiska läget - April 2019

RAPPORT Publicerad
Konjunkturrapport_apr_2019_slutlig.pdf

Högkonjunkturen har passerat toppen och svensk tillväxt förväntas följa den internationella utvecklingen nedåt. Sverige är ett litet land beroende av utrikeshandel och när omvärldskonjunkturen försämras påverkas Sverige kraftigt. Tillväxten i BNP förväntas falla från 2,3 % 2018 till 1,4 % i år och 1,5 % 2020. Det mest allvarliga är dock den mycket låga produktivitetstillväxten i näringslivet som faller kraftigt. Vi ser ett fall från mellan 3–4 % per år före finanskrisen till ca 0,5 % framöver. Vi har i utgångsläget höga arbetskraftskostnader i Sverige. Om produktivitetsutvecklingen blir så svag som i vår prognos ställer det stora krav på parterna när avtalen ska förhandlas framöver. De senaste åren har många sektorers internationella konkurrenskraft hållits uppe av en svag krona, men det är inte långsiktigt hållbart.   

Författare