Konjunktur – Sveriges ekonomiska läge

Konjunkturen är avgörande för företagen och samhällsekonomin i stort. Därför analyserar Svenskt Näringsliv löpande konjunkturen.

En kurva på en blå skärm.
Foto: Colourbox.com

Den svenska ekonomiska politiken har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Inflationsmål, överskottsmål och en flytande växelkurs har lett till en stabilare tillvaro för många företag. Ekonomin står dock inför nya utmaningar med en bestående låg inflation, svag tillväxt i omvärlden och förändrad demografi. I Svenskt Näringslivs konjunkturrapport analyserar vi svensk ekonomi och gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen under kommande år.