Säkra företagens kompetensförsörjning

Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft eftersom kunskapsinnehållet i de varor och tjänster som produceras i näringslivet stiger. Samtidigt ökar konkurrensen om marknadsandelarna i takt med globaliseringen.

Två byggarbetare diskuterar en ritning på en byggarbetsplats.
Foto: Dmitry Kalinovsky

Ur det perspektivet blir medarbetarnas förmåga att effektivisera verksamheten, finna andra lösningar på problem eller se nya affärsmöjligheter extra betydelsefulla. För företagen är utmaningen att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

En väl fungerande kompetensförsörjning bygger på flera olika samverkande faktorer:

  • Kvaliteten i utbildningssystemet måste bli bättre
  • Rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden måste öka