Denna fråga är avslutad

Klimatkonferens i Köpenhamn

Svenskt Näringsliv bevakar klimatkonferensen i Köpenhamn ur ett näringslivsperspektiv. På den här sidan hittar du dels nyheter från mötet, dels fördjupningsmaterial om svensk och internationell klimatpolitik

Den 7–18 december 2009 möttes världens politiska ledare i Köpenhamn för att komma överens om en gemensam klimatlinje. Svenskt Näringsliv bevakade konferensen ur ett näringslivsperspektiv.

På den här sidan hittar du dels nyheter från mötet, dels artiklar och fördjupningsmaterial om svensk och internationell klimatpolitik.

Målet var att förhandla fram ett legalt bindande avtal för att reducera världens utsläpp av växthusgaser och tackla effekterna av klimatförändringarna. Det nya klimatavtalet skulle ersätta Kyotoprotokollet, som går ut 2012.

Svenskt Näringsliv anser att ett globalt klimatavtal är grunden för att på sikt uppnå konkurrensneutralitet för världens företag. Ett väl utformat klimatavtal sätter ett pris på koldioxid som bygger på ett internationellt handelssystem. För att alla världens länder ska kunna komma överens är tillgång till modern teknik och ekonomisk tillväxt en förutsättning.