Europaparlamentet
Foto: Tobias Röstlund

Svenskt Näringsliv håller frihandelsfanan högt

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL Svenskt Näringsliv är som enda europeiska näringslivsorganisation inbjuden när Europaparlamentet diskuterar handelspolitik på tisdagen. ”Det innebär en fantastisk möjlighet att vara med och påverka hur EU ska hantera frihandelsavtal, USA, Kina och hållbarhetsfrågor”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

Anna Stellinger

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, talar inför Europaparlamentet idag.

Foto: Ernst Henry Photography

Europaparlamentet håller en hearing om unionens framtida handelspolitik i Bryssel idag. En handfull talare är inbjudna, däribland Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

– Att vara på plats innebär en fantastisk möjlighet att vara med och påverka hur EU ska hantera frihandelsavtal, USA, Kina, hållbarhetsfrågor och mycket annat. Vi har ju en gemensam handelspolitik i EU och därför blir det viktigt att den kommande politiken är i fas med svenska intressen, säger Anna Stellinger. 

Svenska och europeiska företag drar nytta av globala värdekedjor, tjänstefiering och digitalisering. Samtidigt finns det orosmoln i världshandeln. EU får inte gå i protektionistisk riktning och skapa onödiga hinder, globala handelskonflikter måste trappas ner och världshandelsorganisationen WTO måste reformeras och skapa regelverk för framtiden.

Enligt Anna Stellinger så måste EU dessutom hantera länder som inte respekterar regler vad gäller statsstöd, teknologiöverföring och immaterialrättsligt skydd. Hon konstaterar vidare att tullar kan slå till mot sektorer i EU och Sverige utan att de företag som drabbas egentligen har något med handelskonflikter att göra.

– Vi behöver förklara värdet av frihandel, öppna marknader och förutsägbara regler och bidra till att frihandelsavtalen blir så bra som möjligt för företagen. När omvärlden skakar, behöver vi se till att EU fortsätter att stå för frihandel.

Sverige hör till de mest frihandelsvänliga länderna i EU, såväl arbetsgivare som fack är positiva.

Bland övriga medlemsländer varierar stödet för frihandel. I några sydeuropeiska länder landar det runt en tredjedel av befolkningen, enligt Eurostat.

– Det höjs också röster mot frihandelsavtal, som Mercosur exempelvis, där vissa menar att EU inte kan förhandla när skogar skövlas. Handel löser inte allt, men handelsavtal kan vara ett bra verktyg att sätta press på länder som EU förhandlar med eller har förhandlat med, säger Anna Stellinger.