Handelsjättar vill se nya WTO-regler mot subventioner

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL EU, USA och Japan vill att världshandelsorganisationen WTO inför regler för att begränsa staters möjligheter till subventioner av inhemsk industri.

Vid ett möte i Washington DC i förra veckan enades EU, USA och Japan om att den nuvarande WTO-förteckningen över förbjudna subventioner är förlegad och otillräcklig. För att motverka snedvridning av marknaden behöver nya typer av villkorslöst förbjudna subventioner läggas till i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder. Parterna enades dessutom om att bevisbördan bör vändas för särskilt skadliga typer av subventioner, som exempelvis de som är överdrivet stora. Omvänd bevisbörda betyder att den WTO-medlem som inför de till synes skadliga subventionerna måste visa att det inte medför några negativa effekter. Likaså ska landet tillåta full transparens i de aktuella bidragen/subventionerna.

Skulle EU, USA:s och Japans förslag bli verklighet skulle det betyda att reglerna närmar sig definitionen av statligt stöd enligt EU-rätten, däremot finns det inga överenskommelser om vilka förslag till sanktioner som bör införas i fall dessa regler bryts. Något som lär diskuteras vid WTO:s ministermöte senare i år.

– Det är positivt att tre så tunga parter tar konstruktiva steg till att förebygga protektionism och osund konkurrens. Genom krav på ökad transparens och uppdaterade och stärkta regelverk blir det enklare för WTO:s medlemsländer att förhålla sig till samma spelplan. Om förslagen skulle bli verklighet kommer alla att vara betjänta av det och vi blir också av med en del av den negativa friktion som just nu försvårar dialogen i handelspolitiken globalt, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.