Internationalisering och handelsfrämjande

Svensk export står för nästan hälften av vår BNP, men har tappat i marknadsandelar och haft en svagare utveckling än i många andra jämförbara länder. Att få en bättre utveckling av exporten, att underlätta företagens internationalisering och att attrahera utländska investeringar är centrala intressen för näringslivet.

Omfattning, inriktning och utformning av det offentliga handel- och investeringsfrämjande kan spela en viktig roll och har fått ökad politisk prioritet med regeringens exportstrategi. Svenskt Näringsliv arbetar därför för att främja ett efterfrågestyrt och kostnadseffektivt handels- och investeringsfrämjande.