Infrastruktur och transporter

Näringslivet som jobbskapande kraft är beroende av väl fungerande infrastruktur och effektiva transporter. Sverige är glesbefolkat och starkt beroende av utrikeshandel. För att vår ekonomi ska fungera måste människor smidigt, hållbart och kostnadseffektivt kunna transportera sig mellan boende och arbetsplatser och varor och tjänster flöda så fritt som möjligt.

Transport

En modern och väl fungerande infrastruktur och transporter, till ett konkurrenskraftigt pris, är nödvändigt för att Sverige ska stå starkt i den allt tuffare internationella konkurrensen och utgör ryggraden i en modern handelsberoende marknadsekonomi i ständig omvandling.

Svenskt Näringsliv arbetar med infrastruktur- och transportfrågor som berör alla transportslag. Planering, investering och finansiering av infrastruktur är våra hjärtefrågor. Svenskt Näringsliv arbetar även med frågor som påverkar transportkostnader samt klimat- och miljöfrågor kopplade till transporter.