Världen förändras

TV Publicerad

Världen förändras i ett allt snabbare tempo. Hänger Sverige med?