På banan eller i båset 2030 – vad utmanar den svenska arbetsmarknaden?

TV Publicerad

Sverige kommer att behöva hitta nya och smarta sätt att konkurrera i en värld med snabba geopolitiska förändringar och teknisk omställning.