Framtidens arbetsmarknad – FrAM

FrAM är ett framåtblickande arbete som Svenskt Näringsliv bedriver i bred samverkan för att säkra att beslut som påverkar arbetsmarknaden är långsiktigt strategiska. Här samlar vi intressanta spaningar och kunskap för att bättre förstå utvecklingen.

Framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är en viktig del av samhället. Här skapar företag och medarbetare värden som bygger välstånd i Sverige. Utvecklingen går fort och mycket händer runt oss. Ju bättre vi kan förstå världen desto smartare kan vi agera, och har vi samma världsbild är det lättare att enas om vad som behöver göras.

Spaningen är bred och rör nio fokusområden:

  • Politisk inblandning nationellt och från EU
  • Vikande medlemstal i fackliga förbund och svårare att motivera företag för kollektivavtal
  • Ökad global konkurrens
  • Teknikutveckling
  • Nya affärsmodeller
  • Kompetensjakt
  • Värderings- och beteendeförändringar
  • Säkerhet och rättssäkerhet
  • Ökad folkvandring

Alla hänger samman och påverkar framtiden – hur är vår gemensamma utmaning att förstå.