Forskningen ska skapa nya företag

Globaliseringen innebär att svensk forskning står inför nya möjligheter och utmaningar. För att lyckas i den allt hårdare konkurrensen måste Sverige fokusera sina resurser och skapa tydliga långsiktiga mål.

En forskare undersöker något i ett laboratorium.
Foto: Photographer:Wladimir Bulgar

Svenskt Näringsliv driver denna fråga tillsammans med andra aktörer och beslutsfattare i Sverige. Vi vill aktivt delta i att skapa förutsättningar för konkurrenskraftig svensk forskning, innovation, och i förlängningen, nya företag.