Konkreta verktyg för ett bättre företagsklimat

Under 2019 släpper Svenskt Näringsliv en serie guider som innehåller konkreta råd, checklistor och inspirerande exempel kring hur kommuner kan förbättra företagsklimatet. De guider som hittills har släppts finns att ladda ner kostnadsfritt nedan.

Visar 1 - 4 av 4
Konkurrens på (o)lika villkor - guide för lokalt företagsklimat

Konkurrens på (o)lika villkor - guide för lokalt företagsklimat

När en kommun utsätter företag för osund konkurrens riskerar det leda både till ett sämre företagsklimat och ineffektiva metoder. I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med förhållningssätt och policies för att gynna en sund konkurrenssituation.

Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Genom att arbeta främjande i myndighetsutövningen kan kommunen både öka regelefterlevnaden och förbättra företagsklimatet. I den här guiden tittar vi närmare på kommunen kan utveckla sin tillstånds- och tillsynsverksamhet, digitalisera och bygga förtroende hos företagen.

Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

Ett förbättrat företagsklimat börjar nästan alltid med ledarskapet. I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med mål, styrning, ledarskap och dialog med det lokala näringslivet.

Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

Genom att arbeta bättre med upphandlingar kan kommuner både åstadkomma större nytta för medborgarna och ett bättre företagsklimat. I den här guiden tittar vi närmare på hur kommunen kan ställa mer träffsäkra krav, öka sin kostnadskontroll, underlätta för mindre företag att lägga anbud och mycket annat.

1