Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

RAPPORT Publicerad
Guide_Mal_Strategi_Ledarskap_Utskrift.pdf

Svenskt Näringsliv tar fram guider för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Guiderna riktar sig till kommunala politiker och chefer som vill skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i sin kommun.

I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med mål, styrning, ledarskap och dialog med det lokala näringslivet för att åstadkomma ett bättre företagsklimat.

Författare