Serviceinriktad myndighetsutövning i hela landet - länsstyrelsernas främjande av länens utveckling

RAPPORT Publicerad
Serviceinriktad myndighetsutövning i hela landet

Länsstyrelsernas tillstånds- och tillsynsarbete har stor betydelse för företagsklimatet, både i direkt myndighetsutövning gentemot företag, genom sin myndighetsutövning gentemot kommuner och som vägledare i kommunernas myndighetsutövning. I denna rapport belyser vi hur länsstyrelsernas regeltillämpning upplevs av näringslivet och av kommunerna.

Rapportens slutsatser i korthet

Länsstyrelserna behöver:

  • ge förordningens uppgift om förenkling större roll i sina prioriteringar
  • införa en serviceinriktad myndighetsutövning
  • ha ett främjandeperspektiv i organisationskulturen
  • implementera OECDs bästa erfarenheter
  • stärka samverkan med näringslivet

Regeringen behöver:

  • ge uppdrag om ett samordnat utvecklingsarbete
  • ge uppdrag om att arbeta med öppna jämförelser
  • utvärdera OECD-rekommendationers implementation
  • tydliggöra uppgiften att främja länets utveckling

Författare