Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

RAPPORT Publicerad
Guide_Myndighetsutovning_Utskrift.pdf

Svenskt Näringsliv tar fram guider för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Guiderna riktar sig till kommunala politiker och chefer som vill skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i sin kommun.

I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med främjande myndighetsutövning och bättre service för att åstadkomma ett bättre företagsklimat, bland annat genom att utveckla sin tillstånds- och tillsynsverksamhet, digitalisera och bygga förtroende hos företagen.

Författare